Rólunk

Malé veci s veľkou láskou – Večná blaženosť n.o.

Sme nezisková organizácia, zriadená neverejným poskytovateľom,  za účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, v zmysle zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Nezisková organizácia  Malé veci s veľkou láskou – Večná blaženosť n.o. je zameraná na profesionálne a sociálne služby a na nový rozmer dôstojného prežívania staroby, či choroby, v priebehu dňa. Sociálna práca je vedný odbor, ktorý podporuje sociálnu zmenu, riešenie problémov, za účelom naplnenia osobnej spokojnosti klienta.

O nás - Regeneračné centrum

Poskytujeme tieto druhy sociálnych služieb:

  1. Denný stacionár – opatrovateľská služba ambulantná
  2. Opatrovateľská služba v domácom prostredí
  3. Prepravná sociálna služba s asistenciou
  4. Zabezpečenie stravy – obed ( bezlepková, diétna, racionálna atď)
  5. Rehabilitačná činnosť
  6. Prírodná medicína – ľudové liečebné metódy
  7. Asistenčná služba (špeciálne služby, či poradenstvo)
  8. Doplnkové služby (pranie, žehlenie a údržba šatstva, nákup potravín a spotrebného tovaru, atď.)
  9. Senior penzión – len na určitú dobu, po dohode s rodinou klienta

Ďalšie naš plánované služby:

  • Zariadenie SOS 24 – asistenčná služba (SOS tlačidlo na privolanie pomoci)