Prepravná sociálna služba

Ľudia, ktorí sa potrebujú prepraviť k lekárovi len na kontrolu či vyšetrenie, alebo ľudia s chronickými problémami nemajú v drvivej väčšine prípadov nárok na prepravu sanitkou. Problémy s prepravou sú tak nútení riešiť nie len pacienti, ale aj seniori, ale tiež handicapovaní akéhokoľvek veku a v neposlednom rade mamičky s detičkami, či všeobecne ľudia so zhoršenou pohyblivosťou. Len úzky okruh pacientov má nárok na prepravu sanitkou, ostatní si musia pomôcť ako vedia. Preto pre všetkých týchto, ale aj pre tých ktorí sa starajú o chorých, imobilných či ťažko pohyblivých rodičov, prarodičov či iných blízkych prichádzame s jedinečnou pomocou, ako doplniť prepravu sanitkou aj pre tých čo nemajú nárok na prepravu sanitkou.

Vlastná doprava, taxi, alebo hromadná doprava nie je ideálne riešenie. Taxi vyloží zákazníka pred budovou a nemá ho kto sprevádzať do ambulancie. Pri preprave pacienta vlastným vozidlom potrebujete voľno zo zamestnania, často s čakaním aj celý deň. Prichádzame s riešením problému prepravy tejto skupiny ľudí kamkoľvek, s primeranou starostlivosťou a zodpovednosťou. Všetko potrebné pre Vás zabezpečíme – prepravu kamkoľvek, sprevádzanie, asistenciu aj prepravu späť. Na dlhšie cesty mimo okresu Rimavská Sobota zabezpečíme celodenný pitný režim a po vyšetreniach klient dostane aj balíček s jedlom.

Náš etický kódex:

  • správať sa dôstojne a dôveryhodne, jednať so všetkými zákazníkmi a tretími osobami slušne, korektne, trpezlivo, a rešpektovať ich dôstojnosť
  • vystupovať ústretovo a priateľsky, správať sa ochotne a korektne
  • vždy poskytovať vysoko profesionálny štandard služieb
  • zabezpečiť komfortnú a bezpečnú prepravu zákazníkov
  • rešpektovať a chrániť súkromie zákazníka, a to najmä zachovanie mlčanlivosti o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa zákazníka