Starostlivosť o seniorov

Nemôžeme dať životu viac dní – ale môžeme dať dňom viac života

Kontakt

O nás

O nás - Regeneračné centrum

Nezisková organizácia Malé veci s veľkou láskou – Večná blaženosť
n.o. je zameraná na profesionálne a sociálne služby
a na nový rozmer dôstojného prežívania staroby, či choroby,
v priebehu dňa. Sociálna práca je vedný odbor, ktorý podporuje
sociálnu zmenu, riešenie problémov, za účelom naplnenia
osobnej spokojnosti klienta.

Sme nezisková organizácia, zriadená neverejným poskytovateľom, za
účelom poskytovania všeobecne prospešných služieb, v zmysle
zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich
všeobecne prospešné služby.

Naše služby

Náš denný stacionár

Denný stacionár

Opatrovateľská služba ambulantná

Naša opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba

V domácom prostredí

Naša prepravná sociálna služba

Prepravná sociálna služba

Dopravná služba s asistenciou

Zabezpečenie stravy

Zabezpečenie stravy

Obed (bezlepková, díetna, racionálna, …)

Rehabilitačná činnosť

Rehabilitačná činnosť

Opatrovateľská služba ambulantná

Prírodná medicína

Prírodná medicína

Ľudové liečebné metódy

Asistenčná služba

Asistenčná služba

(špeciálne služby či poradenstvo)

Doplnkové služby

Doplnkové služby

(pranie, žehlenie a údržba šatstva, nákup potravín a spotrebného tovaru, atď.)

Senior penzión

Senior penzión

len na určitú dobu, po dohode s rodinou klienta

Zariadenie SOS 24

Zariadenie SOS 24

Pripravujeme

Prepravná sociálna služba s asistenciou

Ľudia, ktorí sa potrebujú prepraviť k lekárovi len na kontrolu či vyšetrenie, alebo ľudia s chronickými problémami nemajú v drvivej väčšine prípadov nárok na prepravu sanitkou.

Pre všetkých týchto, ale aj pre tých ktorí sa starajú o chorých, imobilných či ťažko pohyblivých rodičov, prarodičov či iných blízkych prichádzame s jedinečnou pomocou.

Všetko potrebné pre Vás zabezpečíme – prepravu kamkoľvek, sprevádzanie, asistenciu aj prepravu späť. Na dlhšie cesty mimo okresu Rimavská Sobota zabezpečíme celodenný pitný režim a po vyšetreniach klient dostane aj balíček s jedlom.

Dozvedieť sa viac >
Naša preprava

„Ponáhľajme sa milovať ľudí, lebo tak rýchlo odchádzajú“

Ján Twardowski